Storm frå vest. 50x80 cm. Beckers farger på Claessen lerrete. 2023

Fin morgonstemning på Jæren. 60x90cm.                                      Claessen lerrete. Beckers farger. 2023

Frå eldre tider på Jæren.  50x80 cm. Olje på Claessen lerrete. 2023

Stilleben. 29x40 cm 2023

Vadestad i lyngheia. 60x50cm- 2023

Tjeld på stein.

 Det er mellom 30 000 og 50 000 par i Norge, som mest utelukkande hekkar ved kysten Den norske bestanden av tjeld overvintrar i austlege deler av England og rundt den sørligen Nordsjøen. Allerede i slutten av februar kan tjelden vera attende, og er dermed ein av de tidligaste fuglane om våren. Vi ynskjer han velkomen, sjølv om han er høgrøysta. På Færøyane er han nasjonalfuglen. (Tjeldur)

Strandbekken. 40x60 cm. Olje på Claessen lerrete

Beckers og Rembrands farger. 2023